Πακέτα Web Hosting

Οι παρακατώ Web Servers τρέχουν σε Linux και είναι ιδανικά πακέτα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

* Οι παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ .

SIMPLE HOST

2,90 € Μηνιαίος
 • Φιλοξενία για 1 Ιστοσελίδα
 • Χρήση Δίσκου: 5 GB
 • Μηνιαίο Εύρος Ζώνης: 200GB
 • Λογαριασμοί FTP: 5
 • Λογαριασμοί Email: 5
 • Βάσεις Δεδομένων: 5
 • Subdomains: 5
 • Πιστοποιητικό SSL: Δωρεάν
 • Εγκατάσταση: Δωρεάν
 • Support 24*7
 • Cpanel

BASIC HOST

3,90 € Μηνιαίος
 • Φιλοξενία για 3 Ιστοσελίδες
 • Χρήση Δίσκου: 15 GB
 • Μηνιαίο Εύρος Ζώνης: 200GB
 • Λογαριασμοί FTP: 10
 • Λογαριασμοί Email: 10
 • Βάσεις Δεδομένων: 10
 • Subdomains: 10
 • Πιστοποιητικό SSL: Δωρεάν
 • Εγκατάσταση: Δωρεάν
 • Support 24*7
 • Cpanel

PREMIUM HOST

5,90 € Μηνιαίος
 • Φιλοξενία για 5 Ιστοσελίδες
 • Χρήση Δίσκου: 15 GB
 • Μηνιαίο Εύρος Ζώνης: 200GB
 • Λογαριασμοί FTP: Απεριόριστα
 • Λογαριασμοί Email: Απεριόριστα
 • Βάσεις Δεδομένων: Απεριόριστα
 • Subdomains: Απεριόριστα
 • Πιστοποιητικό SSL: Δωρεάν
 • Εγκατάσταση: Δωρεάν
 • Support 24*7
 • Cpanel
Κύλιση προς τα επάνω