Πακέτα Web Hosting

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Dedicated Server  ιδανικά πακέτα για όλες τις επιχειρήσεις.

* Οι παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ .

SIMPLE HOST

4,90 € Μηνιαίος
 • Φιλοξενία για 1 Ιστοσελίδα
 • Χρήση Δίσκου: 5 GB
 • Μηνιαίο Εύρος Ζώνης: 200GB
 • Λογαριασμοί FTP: 2
 • Λογαριασμοί Email: 3
 • Βάσεις Δεδομένων: 2
 • Subdomains: 3
 • Πιστοποιητικό SSL: Δωρεάν
 • Εγκατάσταση: Δωρεάν
 • Support 24*7
 • Cpanel

BASIC HOST

7,90 € Μηνιαίος
 • Φιλοξενία για 3 Ιστοσελίδες
 • Χρήση Δίσκου: 15 GB
 • Μηνιαίο Εύρος Ζώνης: 350GB
 • Λογαριασμοί FTP: 5
 • Λογαριασμοί Email: 5
 • Βάσεις Δεδομένων: 5
 • Subdomains: 5
 • Πιστοποιητικό SSL: Δωρεάν
 • Εγκατάσταση: Δωρεάν
 • Support 24*7
 • Cpanel

PREMIUM HOST

9,90 € Μηνιαίος
 • Φιλοξενία για 5 Ιστοσελίδες
 • Χρήση Δίσκου: 25 GB
 • Μηνιαίο Εύρος Ζώνης: Απεριόριστα
 • Λογαριασμοί FTP: Απεριόριστα
 • Λογαριασμοί Email: Απεριόριστα
 • Βάσεις Δεδομένων: Απεριόριστα
 • Subdomains: Απεριόριστα
 • Πιστοποιητικό SSL: Δωρεάν
 • Εγκατάσταση: Δωρεάν
 • Support 24*7
 • Cpanel
Κύλιση προς τα επάνω